Voimassa alkaen 1.4.2022.

1. TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

1.1. Myyjä – SIA RIPO International Ltd., rekisterinro. 40003120298, postiosoite: Katlakalna Street 11 k-7, Riga LV-1073, Latvia.

1.2. Verkkokauppa – Myyjän hallinnoima verkkosivusto www.ripohyonteisverkot.fi, josta on mahdollista tilata tuotteita verkossa.

1.3. Ostaja – luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tilaa tuotteita verkkokaupasta.

1.4. Sopimus – sopimus myyjän ja verkkokaupassa tilauksen tekevän ostajan välillä.

1.5. Tilaus – tuotetilaus, joka sisältää kaikki tuotteet, jotka ostaja haluaa tilata ja jotka valmistetaan ostajan yksilöllisen tilauksen mukaisesti.

1.6. Palvelun käyttöehdot – ehdot, jotka koskevat jokaista ostajan verkkokaupassa tekemää ostosta sekä jokaista ostajan ja myyjän välistä ostosopimusta.

1.7. Ostomaa – ostajan valitsema maa tilauksen toimitusosoitteen mukaisesti.

1.8. Kuriiri – kuljetuspalvelujen tarjoaja, joka toimittaa tilauksen myyjän varastosta ostajan ilmoittamaan osoitteeseen.

1.9. Tietosuojakäytännöt – Verkkokaupan henkilötietojen keräämisen, säilytyksen ja käsittelyn käyttöehdot.

2. TUOTTEIDEN TILAAMINEN

2.1. Ostaja voi tilata tuotteita verkkokaupasta rekisteröitymättä.

2.2. Tuotteiden hinnat verkkokaupassa on ilmoitettu ostomaan paikallisessa valuutassa, sisältäen arvonlisäveron (ALV).

2.3. Myyjä pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa tuotteiden tarjontaa, hintoja sekä alennusten soveltamista tuotteiden hintoihin.

2.4. Verkkokaupan kuvissa esitetyt tuotteet voivat luonteeltaan poiketa tuotteista värin, koon, muodon tai muiden ominaisuuksien osalta.

2.5. Verkkokaupassa julkaistuille tukitiedoille, mm. kuvat, ohjeet ja apumateriaalit, ovat luonteeltaan suosituksia. Ne perustuvat myyjän osaamiseen tuotteiden käytössä, mutta myyjä ei takaa tilatun tuotteen olevan ostajan toiveiden tai käyttötarkoitusten mukainen.

2.6. Tilatut tuotteet on maksettava verkkomaksuna – verkkopankkisiirrolla, Visa/MasterCard-maksukorteilla tai muilla myyjän verkkokaupassa tarjotuilla turvallisilla verkkomaksutavoilla.

2.7. Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta verkkokaupasta tilattuja tuotteita ilmoittamalla siitä ostajalle, mikäli verkkokaupassa ilmoitettujen tuotteiden hinta ja/tai ominaisuudet eivät teknisistä syistä vastaa todellista hintaa ja/tai ominaisuuksia. Silloin myyjä ilmoittaa ostajalle ristiriitaisuuksista ja yhteisymmärryksessä ostajan kanssa tekee tilaukseen muutoksia tai peruuttaa tilauksen ja palauttaa tuotteiden maksun ostajalle.

2.8. Ostaja vastaa siitä, että hänen tilauksen toteuttamiseksi antamansa henkilötiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite ja toimitusosoite) ovat oikeita ja täydellisiä. Myyjä ei vastaa vahingoista, joita ostajalle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua tilauksen toteuttamiseen liittyvistä virheellisistä tai puutteellisista tiedoista.

2.9. Kun ostaja on suorittanut kaikki tilauksen vaiheet, joista viimeinen on maksutavan valinta ja vahvistus, ja saanut myyjältä tilausvahvistuksen sähköpostitse, myyjän ja ostajan välinen kauppasopimus katsotaan syntyneeksi. Sopimus on voimassa, kunnes se on täytetty kokonaan – tuotteet on toimitettu ostajalle.

3. TUOTTEIDEN TOIMITUS

3.1. Riippuen ostajan tilaamien tuotteiden koosta, ostomaasta ja toimitusosoitteista, ostajalle tarjotaan jokin seuraavista toimitustavoista:

3.1.1. Toimitus osoitteeseen DPD-kuriiripalvelulla;

3.1.2. Toimitus osoitteeseen DB Schenker -kuriiripalvelulla;

3.1.3. Tuotteiden vastaanotto myyjän varastolla, osoite: Katlakalna Street 11 k-7, Riga, Latvia, LV-1073.

3.2. Tilauksen toimituskulut määräytyvät ostajan tilaaman tuotteen koon, valitun toimitustavan ja toimitusosoitteen mukaan. Toimituskustannukset esitetään tilausta tehtäessä.

3.3. Tuotteen toimitusaika riippuu tuotteen valmistusajasta, toimitustavasta ja osoitteesta. Tilattaessa tuotteita verkkokaupasta ilmoitetaan tuotteiden alustava vastaanottoaika. Myyjä ilmoittaa ostajalle, kun tuotteet on valmistettu ja ne ovat valmiita lähetettäväksi ostajan valitseman kuljetusliikkeen kautta tai ne ovat vastaanotettavissa myyjän varastolla.

3.4. Mikäli ostaja on tilauksen yhteydessä valinnut vastaanottavansa tuotteet toimitettuna osoitteeseen, kuljetusliike ilmoittaa arvioidun toimitusajan ko. osoitteeseen. Kuljetusliikkeellä on oikeus vaatia vastaanottajaa esittämään henkilöllisyystodistus tämän vastaanottaessa tuotteita.

3.5. Ostaja sitoutuu ottamaan vastaan tilaamansa tuotteet. Mikäli ostaja ei ole ilmoitetussa osoitteessa toimitushetkellä, myyjällä on oikeus siirtää tuotteet toiselle mainitussa osoitteessa sijaitsevalle henkilölle, eikä ostajalla ole oikeutta esittää vaatimuksia myyjälle. 

3.6. Mikäli toimitetut tuotteet tai sen pakkaus on vaurioitunut tai toimitettu tuote ei vastaa tilausta, on tehtävä merkintä luovutus-vastaanottoasiakirjaan, ja on laadittava vapaamuotoinen ilmoitus tuotteen vaurioitumisesta tai virheestä. Ostajan täytyy lähettää tuotteen vaurioitumista tai virheellisyyttä koskeva hakemus mahdollisten valokuvien kera myyjän sähköpostiin online@ripo.lv.

3.7. Jos ostaja on tilausta tehdessään valinnut vastaanottavansa tuotteet myyjän varastolla, ostajan täytyy saapua vastaanottamaan tuotteet myyjän varastolta 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä hetkestä, kun ostajan sähköpostiosoitteeseen on lähetetty tieto siitä, että varasto on valmiina luovuttamaan tuotteet. Mikäli ostaja ei saavu vastaanottamaan tavaroita 10 (kymmenen) päivän kuluessa, on myyjällä oikeus yksipuolisesti peruuttaa sopimus ja vaatia ostajaa korvaamaan Myyjälle tilauksen varastoinnista aiheutuneet kustannukset palauttamatta ostajalle hyvitystä tilauksesta.

4. PERUUTTAMISOIKEUS

4.1. Ostajalla, joka on kuluttaja, on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan ja perusteluja ilmoittamatta perua kauppasopimus 14 (neljäntoista) päivän kuluessa ilmoittamalla siitä myyjälle. Tämä koskee tilattuja tavaroita, joita ei ole valmistettu ostajan yksittäistilauksesta (esimerkiksi yksilöllisesti tilatut tietyn kokoiset tuotteet). 

4.2. Sellaisten verkkokaupasta tilattujen tavaroiden osalta, jotka on valmistettu ostajan tilauksesta, ostaja ei voi käyttää Euroopan parlamentin direktiivin 2011/83/EU artiklan 16 ja Latvian tasavallan hallituksen päätöksen nro 255 ”Etäsopimuksia koskevat määräykset” säännösten mukaista peruuttamisoikeutta. Myyjä antaa kuitenkin ostajalle oikeuden peruuttaa kauppasopimus 24 tunnin kuluessa ostosta. Näissä tapauksissa myyjä hyvittää tilauksen koko summan.

5. REKLAMAATIO EI-SOPIMUKSENMUKAISESTA TUOTTEESTA

5.1. Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio myyjälle, jos tuote ei ole sopimuksen määräysten mukainen, 2 (kahden) vuoden kuluessa tuotteen ostopäivästä. Ostajan on jätettävä reklamaatiohakemus myyjälle 2 (kahden) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavaran sopimusehtojen vastaisuus on havaittu. Ostopäiväksi katsotaan päivä, jolloin myyjä on luovuttanut ja ostaja vastaanottanut kyseisen tuotteen.

5.2. Vaatimus tuotteesta, joka ei ole sopimuksen ehtojen mukainen, on haettava ja tarkistettava Latvian tasavallan kuluttajansuojalain määräysten mukaisesti.

5.3. Myyjä ei vastaa tavaran virheistä, jotka johtuvat tavaran luonnollisesta kulumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, muuttamisesta tai korjauksesta, jos ostaja korjaa tuotetta itse ilman myyjän lupaa.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

6.1. Verkkokaupassa vieraillessaan ostajan täytyy lukea tietosuojakäytännöt ennen tuotteiden ostamista ja sopimuksen tekemistä myyjän kanssa.

6.2. Ostajan toimittamia henkilötietoja käsitellään Latvian tasavallan henkilötietolain ja muiden Latvian tasavallan henkilötietojen käsittelyä ja suojaa koskevien lakien vaatimusten mukaisesti. Ostajan henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan myyjä käyttää organisatorisia ja teknisiä keinoja, joilla varmistetaan henkilötietojen suoja vahingossa tai lainvastaiselta luovuttamiselta, muuttamiselta sekä kaikilta muulta laittomalta käsittelyltä.

7. TEKIJÄNOIKEUS

7.1. Verkkokaupan sisällön tai sen osan (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: julkaistut materiaalit, logot, kuvat, grafiikat jne.) julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, muuttaminen tai lisääminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä, ellei tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuksien haltija ei ole suostunut sellaiseen toimintaan. Kielto ei koske sisällön lataamista ja tallentamista tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle ja sen tulostamista vain henkilökohtaiseen (ei-kaupalliseen) käyttöön.

7.2. Verkkokaupan sisältöä saa lainata voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Jos sisältöä lainataan, sen lähde on mainittava, mutta verkkokaupassa olevien tavaramerkkien tai logojen jäljentäminen, julkaiseminen tai levittäminen on kiellettyä ilman näiden tavaramerkkien tai logojen omistajan kirjallista lupaa.

7.3. Verkkokaupan tekijänoikeusrikkomustapauksissa ostaja voidaan saattaa vastuuseen Latvian tasavallan lainsäädännössä määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.

8. VASTUU

8.1. Mikäli ostaja tekee tilauksen verkkokaupassa, niin oletetaan, että ostaja on lukenut ehdot kokonaisuudessaan ja hyväksyy ne. Myyjä ei ota mitään riskejä tai velvollisuuksia, jos ostaja ei ole täysin perehtynyt ehtoihin.

8.2. Myyjä ei vastaa mistään kustannuksista tai menetyksistä, jotka voivat aiheutua verkkokaupassa annettujen tietojen käytöstä tai siitä, että verkkosivusto on jostain syystä poissa käytöstä tai sen toiminta on häiriintynyt tai keskeytynyt.

8.3. Myyjä ei vastaa verkkokaupan kuvissa näkyvän tuotteen tarkasta väristä, koosta, muodosta tai muista ominaisuuksista poikkeamisesta tuotteen todellisten ominaisuuksien suhteen.

8.4. Myyjä ei ole vastuussa minkään velvoitteen viivästymisestä tai laiminlyönnistä tai muusta laiminlyönnistä, joka johtuu olosuhteista ja esteistä, jotka ovat myyjän kohtuullisen hallinnan ulkopuolella, mukaan lukien lakot, valtion määräykset, sotatoimet tai kansalliset hätätilanteet, ympäristö- tai ilmasto-ongelmat. poikkeamat, kolmansien osapuolien Internetin häirintä sekä viestintälaitteiden, tietokoneiden ja ohjelmistojen tekniset ongelmat.

9. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

9.1. Myyjä pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa ja täydentää näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

9.2. Ostajan tekemään tilaukseen sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olevia ehtoja.

9.3. Tiedonvaihto ostajan ja myyjän välillä tapahtuu käyttämällä verkkokaupan sivustolla ilmoitettuja viestintävälineitä.

9.4. Verkkosivuston toimintaa säännellään ja näihin ehtoihin sovelletaan Latvian tasavallan lainsäädäntöä. Ostajien kanssa suoritetuista liiketoimista syntyviä suhteita, kun ostaja on kuluttajansuojalain mukainen luonnollinen henkilö, säätelevät kuluttajansuojalaki ja muut kuluttajansuojaa koskevat säädökset.

9.5. Kaikki riitatilanteet on mahdollisuuksien mukaisesti ratkaistava neuvotteluilla. Jos sopimukseen ei päästä, riita viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi Latvian tasavallan lainsäädännössä määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.