RAJOITETTU ELINIKÄINEN TAKUU

Rajoitettu elinikäinen takuumme kattaa hyönteisverkon komponentit (poislukien verkko) alkuperäiselle ostajalle niiden eliniän ajan hänen kotonaan. Jos hyönteisverkossasi ilmenee ongelma, jonka uskot kuuluvan takuun piiriin, ota yhteyttä RIPO International Ltd., puhelin +371 29 400 334, tai sähköpostilla online@ripo.lv.

TAKUUEHDOT

RIPO International Ltd. takaa vain RIPO-hyönteisverkkojen alkuperäiselle ostajalle, että ostetussa tuotteessa normaalissa käytössä ei ilmene vikoja pääkomponenttien materiaaleissa niin kauan, kuin verkko pysyy asennuspaikallaan ja alkuperäisen ostajan omistuksessa.

Tämä rajoitettu takuu koskee seuraavia osia:
• Hyönteisverkon alumiinirakenne sekä rungon liitoskohdan kestävyys tuotteelle tarkoitetussa normaalissa käytössä;
• Alumiiniprofiilien ja hyönteisverkkojen rullakasettien alkuperäisen värin yhtenäisyys;
• Valmistetun tuotteen mittatarkkuus tilauksen mukaisesti.

Tämä rajoitettu takuu ei koske seuraavia:
• Mikään hyönteisverkon verkkomateriaali;
• Hyönteisverkon rullakasetin sisäinen mekanismi;
• Viat, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, jota ei ole suoritettu RIPO:n asennusohjeiden mukaisesti;
• Muutoksista, väärinkäytöstä tai laiminlyönneistä aiheutuneet viat;
• Viat, jotka johtuvat suojaverkon väärästä huollosta (mukaan lukien puhdistus);
• Fyysisten iskujen aiheuttamat maalivauriot;
• Tuotteelle aiheutuneet vauriot sen rakenteen (esimerkiksi ikkunan) siirtymisestä tai laskeutumisesta, johon tuote on asennettu;
• Äärimmäisten tai epätavallisten sääolosuhteiden aiheuttamat vauriot;
• Tulipalon tai suoran tulelle altistumisen aiheuttamat vauriot
• Sellaisen ostajan esittämät vaatimukset, joka ei itse ole ostanut suojaverkkoa RIPO International Ltd:ltä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Korjaus- tai korvaavan tuotteen valmistuskustannukset (oman, yksinomaisen harkintamme perusteella) sekä toimituskulut ovat takuun alaisia rajoittamattoman ajan niin kauan, kuin hyönteisverkko pysyy alkuperäisessä asennuspaikassaan ja alkuperäisen ostajan omistuksessa. Korjattujen tuotteiden tai valmistettujen korvaavien tuotteiden toimitus ei sisälly tähän takuuseen, jos alun perin ostettu tuote on noudettu RIPO International Ltd.:n varastosta.

VELVOITTEIDEN RAJOITUS

Ripo International Ltd:n velvoitteet rajoittuvat tämän rajoitetun takuun puitteissa viallisiksi havaittujen hyönteisverkon sisältämien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen (oman, yksinomaisen harkintamme perusteella). RIPO International Ltd. ei ole missään tapauksessa vastuussa minkään tyyppisistä taloudellisista menetyksistä tai minkä tahansa tyyppisistä välillisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien aika, palkat tai menetetyt voitot, tai omaisuusvahingoista, riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet huolimattomuudesta.